องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


การขุดลอก คู คลอง เหมืองน้ำ ในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม


การขุดลอก คู คลอง เหมืองน้ำ ในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม