องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอให้ประชาชนงดเว้นการฆ่าสัตว์ และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการทรมานสัตว์ ตลอดจนอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งการละเล่นอื่นๆ ที่ไม่สมควร ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช