องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ รอบเมืองทุ่งสง


เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยเดินรอบเมืองทุ่งสง โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ กลุ่ม ชุมชน ในอำเภอทุ่งสงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถ้วนหน้า เวลา ๑๙.๐๙ น. ได้มีพิธีถวายพานพุ่มเงิน - ทอง ของหน่วยงานราชการ และองค์กร ชุมชน ต่างๆ ในอำเภอทุ่งสง หลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมทั้งจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๘๔ นัด