องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


งานท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ณ อบต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช


งานท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ณ อบต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ นายอำเภอทุ่งสงเป็นประธานในพิธีเปิดงานท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง มีกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล การวิ่งกระสอบ การแข่งขันเรือบก การแข่งขันวิ่งสามขา เป็นต้น