องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการส่งเสริมการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้ในครัวเรือน (สบู่,พิมเสนน้ำ) ณ บ้านหนองนูด หมู่ที่๑๓ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช


เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา 12.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับ ศบกต. โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในการจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้ในครัวเรือน (สบู่มพิมเสนน้ำ) เพื่อเป็นการน้อมนำหลักเศรษบกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อก่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข เพิ่มรายได้ลาดรายจ่ายในครอบครัว โดยการให้ความรู้ ด้านพืชสมันไพรที่สามารถนำมาเป็นส่วนผสมตลิดจนวิธีการขั้นตอนในการผลิต เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้