องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด ณ อบต.พิมลราช อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี


เมื่อวันที่ ๒๑ -๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ อบต.หนองหงส์ได้จัดส่งรถดับเพลิงพร้อมพนักงานขับรถยนต์และผู้ช่วยเหลือจำนวน 3 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด ณ อบต.พิมลราช อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี