องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดคงคาเจริญและวัดควนไม้แดง