องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองหงส์


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองหงส์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง