องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการปลูกหญ้าแฝก


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝก (กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ)