องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเวทีประชาคมแผนสุขภาพ ตำบลหนองหงส์ ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเวทีประชาคมแผนสุขภาพตำบลหนองหงส์ ประจำปี 2562 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหงส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง