องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 "ชาวหนองหงส์ร่วมใจ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"