องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เทิดไท้องค์ราชันย์ (นาเกิดคัพ) ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเทิดไท้องค์ราชัน นาเกิดคัพ ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีระหว่างชุมชน