องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563  ณ โรงประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (บ้านหนองนูด)