องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น "ถนนไร้หลุมบ่อ ถนนสวยงาม


เมื่่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาบอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์และหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น "ถนนไร้หลุมบ่อ ถนนสวยงาม