องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดกิจกรรม รณรงค์แยกก่อนทิ้ง เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการแยกก่อนทิ้ง