องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงตำบลหนองหงส์


เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธร ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดสิรินธร  ได้เข้าเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  ม.4 ม.8 ม.10 ม.11 ม.13 ตำบลหนองหงส์