องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมการจัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๕ ในพื้นที่ตำบลหนองหงส์


กิจกรรมการจัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๕ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหงส์เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ตำบลหนองหงส์ในแต่ละหมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้ทำโครงการสนับสนุนของขวัญในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕