องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ชีวตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันเชื้อราโรคพืช