องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


ประชุมคณะพัฒนาแผนท้องถิ่นครั้งที่ 5


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำกิจกรรม ประชุมคณะพัฒนาแผนท้องถิ่น ครั้งที่ 5 และประชุมเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ณ  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง