องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน"ปาบึก"


เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้รับเกียรตจากน นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าาชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน."ปาบึก" ณ บ้านนางละม้าย  สุชาติพงศ์  บ้านเลขที่  178  หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ้งสง จ.นครศรีธรรมราช