องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการ 1 อปท 1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ณ ถนนสายบ้านจอด - นบเพิง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหง์ส์