องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล ลู้กจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.หนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2561


เมื่อวันที่  19 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล ลู้กจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.หนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2561  ระหว่างวันที่  19 -21 กันยายน 2561 ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 63 คน