องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ณ โรงประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 14 (บ้านยวนไม้ขาว) โดยมีนายวิญญ์  สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว