องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ณ โรงประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 14 (บ้านยวนไม้ขาว) โดยมีนายวิญญ์  สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

2019-01-03
2018-11-09
2018-09-24
2018-09-15
2018-08-29
2018-08-28
2018-08-17
2018-08-09
2018-08-07
2018-06-20