องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมคณะพัฒนาฯและประชาคมระดับตำบลหนองหงส์


เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดการประชุมคณะพัฒนาฯและประชาคมระดับตำบลหนองหงส์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการ

2019-01-03
2018-11-09
2018-09-24
2018-09-15
2018-08-29
2018-08-28
2018-08-17
2018-08-09
2018-08-07
2018-06-20