องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการ อบต.พบประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประจำปี ๒๕๕๕


กิจกรรมโครงการ อบต.พบประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. อบต.หนองหงส์พบประชาชน ซึ่งอบต.จะออกพบประชาชนวันละ ๑ หมู่บ้าน ซึ่งเริ่มตั้งแต่หมู่ที่ ๑ -๑๔ ตามลำดับ โดยมีกิจกรรม การชำระภาษี ,การรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและยาคุมกำเนิดสุนันและแมว , การได้รับความรู้ใหม่ๆจากสำนักงานประกันสังคมอำเภอทุ่งสง ,การแจกอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านเพื่อให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย,การบริการตัดผมฟรีร้านเสริมสวยรัตนาวดี เป็นต้น