องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 2-17 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงสส์ได้จัดทำโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีนายหัตถชัย  เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งมีผู็เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน