องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561


 เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ณ โรงประชุมหมู่ที่ 2 บ้านจอด โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในพิธี