องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช


เมื่อวันที่  23 ตุลาคม 2561 ข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลหนองหงส์  อำภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช