องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื่อจัดทำเวทีประชาคมแผนสุขภาพตำบลหนองหงส์


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื่อจัดทำเวทีประชาคมแผนสุขภาพตำบลหนองหงส์ โดยมีนายหัตถชัย  เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการ  ณ สถานีกาชาดสิรินธร  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน 

2019-01-03
2018-11-09
2018-09-24
2018-09-15
2018-08-29
2018-08-28
2018-08-17
2018-08-09
2018-08-07
2018-06-20