องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เมื่อวันที่  30  สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 427 หมู่ที่ 8 โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกอบต.หนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน 71 คน