องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่งานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่งานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ณ  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 คน 

2019-01-03
2018-11-09
2018-09-24
2018-09-15
2018-08-29
2018-08-28
2018-08-17
2018-08-09
2018-08-07
2018-06-20