องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง(การปลูกผักสวนครัว)


เมื่อวันที่  7  เดือนสิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง(การปลูกผักสวนครัว) โดยมีนายหัตถชัย  เมืองจีน นายกอบต.หนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 67 คน