องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรและพัฒนาฝีมือ(การเลี้ยงผึ้งและเพาะเห็ดโคน)


เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 อบต.หนองหงส์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรและพัฒนาฝีมือ(การเลี้ยงผึ้งและเพาะเห็ดโคน)  โดยมีนายหัตถชัย  เมืองจีนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน