องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดตำบลหนองหงส์


กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดตำบลหนองหงส์เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยของศพด.สังกัดตำบลหนองหงส์