องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเราเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช


เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการเราเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช   ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหงส์ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงดิน อนุรักษ์ผิวดินให้สมบูรณ์  เพื่อเป็นการน้อมนำปรัชญาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประธยชน์ในชีวิตประจำวัน