องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมประชาคมระดับตำบล


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา