องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพสัตว์


เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ร่วมกับ ศบกต.หนองหงส์ได้จัดทำโครงการโรคส่งเสริมสุขภาพสัตว์ โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการ ดังกล่าว ณ ห้องเหมยซาน สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย