องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพสัตว์


เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ร่วมกับ ศบกต.หนองหงส์ได้จัดทำโครงการโรคส่งเสริมสุขภาพสัตว์ โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการ ดังกล่าว ณ ห้องเหมยซาน สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย