องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพสัตว์


เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ร่วมกับ ศบกต.หนองหงส์ได้จัดทำโครงการโรคส่งเสริมสุขภาพสัตว์ โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการ ดังกล่าว ณ ห้องเหมยซาน สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2018-11-09
2018-09-24
2018-09-15
2018-08-29
2018-08-28
2018-08-17
2018-08-09
2018-08-07
2018-06-20
2018-06-12