องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมคลองวังหีบ หมู่ที่ ๒


เมื่อวันที่   28 พฤษภาคม  2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมคลองวังหีบ หมู่ที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกผังให้เยาวชนมีกระบวนการคิดเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเยาวชนมีความสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น