องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมคลองวังหีบ หมู่ที่ ๒


เมื่อวันที่   28 พฤษภาคม  2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมคลองวังหีบ หมู่ที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกผังให้เยาวชนมีกระบวนการคิดเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเยาวชนมีความสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
2017-04-26
2016-08-15
2016-07-13
2016-05-24
2015-12-07
2015-12-01
2015-07-14
2015-05-28
2015-04-27
2015-04-16