องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สถานีกาชาดสิรินธร ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2558 องค์์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สถานีกาชาดสิรินธร ประจำปี 2558 ซึ่งศึกษาดูงานและฟังการบรรยายที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลรัษฎา กิจกรรมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ และการฝึกทำผ้าบาติก ณ ร้านชัยบาติก ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี 
2017-04-26
2016-08-15
2016-07-13
2016-05-24
2015-12-07
2015-12-01
2015-07-14
2015-05-28
2015-04-27
2015-04-16