องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ตำบลหนองหงส์


เมื่อวันที่ 9 -13 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดทำโครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ในตำบลหนองหงส์ ได้แก่ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 11 ,วัดคงคาเจริญ ,สถานีกาชาดสิรินธร ที่ 12 เป็นต้น