องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับอุทยานแห่งชาตินำ้ตกโยง ได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง