องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการ กีฬาหนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๘


เมื่อวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการกีฬาหนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ประชาชนในตำบลหนองหงส์ และทำกิจกรรมร่วมกัน  ซึ่งมีกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว วิ่งผลัด วิ่งสามขา วิ่งกุบกับ การแข่งขันฟุตบอล และ ประกวดขบวนพาเหรด เป็นต้น