องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ค. 2554