วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อพัสดุใช้ในงานกิจกรรมวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อตุ๊กตาและอุปกรณ์ห่อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งเวที พร้อมเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
เครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการ รถบรรทุก 2 เพลา ๔ ล้อ ยาง ๖ เส้น(ดั้ม) บรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง