วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
ซื้อเมล็ดข้าวเปลือกเล็บนกพัทลุงหรือข้าวฝอยทองและปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมเข้าเล่มติดแล็คซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 82-1597 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เวฟ ๑๑๐i สีแดง/ดำ ทะเบียน ๑ กง ๙๙๔๔ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ดรีม 125 สีดำ ทะเบียน คมข 315 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เวฟ 110i สีน้ำเงิน ทะเบียน คมข 316 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง