วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
ซื้อไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กบานแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ นาเกิดคัพ ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 82-1597 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์ Brother LC 40 Y สำหรับเครื่องพิมพ์/มัลติฟังก์ชัน Brother รุ่น MFC-J430W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ นาเกิดคัพ ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างไถ โครงการอบรมอาชีพทำการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง