วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผค 7223 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างทำสปอร์ตโฆษณาและรถแห่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อบอร์ดปิดประกาศตู้กระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อพัดลมแขวนผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องเล่นดีวีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง