วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2562
จ้างจัดทำพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก จำนวน 13 สาย หมู่ที่ 5,7,8,10,13 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-7969 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ1236 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อมาใช้เป็นหลักเขต หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๑ ในตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อเสาหลักเขต 3 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง