วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียนนครศรีธรมราชปัญญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Original OKL TN-B412 (3K) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์ Ricoh SP 3115 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด พร้อมชื่อหน่วยงาน เนื่องในวันปิยะมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง