วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ครษ ๘๘๐ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK 7120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Toner HP Original 12 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Toner HP Original CE285A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง